Park Narodowy Ujście Warty

Filed under:
Uncategorized
Posted: 6:03 pm

Comments (0)

Park Narodowy Ujście Warty www.pnujsciewarty.gov.pl (http://www.pnujsciewarty.gov.pl/) sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl (mailto:sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl)

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://cowmiescie.pl/miejsce/Park-Narodowy-Ujscie-Warty.html,Pine.pl


Świętokrzyski Park Narodowy

Filed under:
Uncategorized
Posted: 6:03 pm

Comments (0)

Świętokrzyski Park Narodowy www.swietokrzyskipn.org.pl (http://www.swietokrzyskipn.org.pl/) email: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl (mailto:dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl)

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://cowmiescie.pl/miejsce/Swietokrzyski-Park-Narodowy.html,Pine.pl


Poleski Park Narodowy

Filed under:
Uncategorized
Posted: 6:03 pm

Comments (0)

Poleski Park Narodowy www.poleskipn.pl (http://www.poleskipn.pl/) email: biuro@poleskipn.pl (mailto:biuro@poleskipn.pl)

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://cowmiescie.pl/miejsce/Poleski-Park-Narodowy.html,Pine.pl


Roztoczański Park Narodowy

Filed under:
Uncategorized
Posted: 6:03 pm

Comments (0)

Roztoczański Park Narodowy Roztoczański Park Narodowy leży w środkowo-wschodniej części kraju, w województwie lubelskim. Obejmuje najcenniejsze przyrodniczo obszary Roztocza Środkowego. Park utworzony został w 1974 roku na obszarze 4801 ha. Aktualna jego powierzchnia wynosi 8483 ha, w tym lasy zajmują 8102 ha. Ochroną ścisłą objęto 806 ha. Park powstał na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictw Kosobudy i Zwierzyniec, będących wcześniej lasami Ordynacji Zamojskiej. Początki ochrony sięgają 1934 r., kiedy to utworzono rezerwat Bukowa Góra, który obecnie jest jednym z obszarów ochrony ścisłej parku. W 1938 roku po raz pierwszy w Polsce wydano zarządzenie o ochronie ptaków drapieżnych na terenie Ordynacji. Geologia, geomorfologia i gleby Park znajduje się w urozmaiconym krajobrazie Roztocza Środkowego w dolinie górnego Wieprza. Jest to obszar oddzielający Wyżynę Lubelską od Kotliny Sandomierskiej o zróżnicowanej budowie geologicznej. Garb Roztocza budują skały górnokredowe (opoki, gezy i margle). W strefie krawędziowej występują utwory trzeciorzędowe. Utwory czwartorzędowe cienką pokrywą zalegają […]

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://cowmiescie.pl/miejsce/Roztoczanski-Park-Narodowy.html,Pine.pl


Ojcowski Park Narodowy

Filed under:
Uncategorized
Posted: 6:03 pm

Comments (0)

Ojcowski Park Narodowy www.opn.pan.krakow.pl (http://www.opn.pan.krakow.pl/) email: opnar@pro.onet.pl (mailto:opnar@pro.onet.pl)

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://cowmiescie.pl/miejsce/Ojcowski-Park-Narodowy.html,Pine.pl


Bieszczadzki Park Narodowy

Filed under:
Uncategorized
Posted: 6:03 pm

Comments (0)

Bieszczadzki Park Narodowy http://www.bdpn.pl (http://www.bdpn.pl/) dyrekcja@bdpn.pl (mailto:dyrekcja@bdpn.pl)

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://cowmiescie.pl/miejsce/Bieszczadzki-Park-Narodowy.html,Pine.pl


Magurski Park Narodowy

Filed under:
Uncategorized
Posted: 6:03 pm

Comments (0)

www.magurskipn.pl (http://www.magurskipn.pl/) email: magurskipn@pro.onet.pl (mailto:magurskipn@pro.onet.pl)

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://cowmiescie.pl/miejsce/Magurski-Park-Narodowy.html,Pine.pl


Pieniński Park Narodowy

Filed under:
Uncategorized
Posted: 6:03 pm

Comments (0)

www.pieninypn.pl (http://www.pieninypn.pl/) email: biuro@pieninypn.pl (mailto:biuro@pieninypn.pl)

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://cowmiescie.pl/miejsce/Pieninski-Park-Narodowy.html,Pine.pl


Tatrzański Park Narodowy

Filed under:
Uncategorized
Posted: 6:03 pm

Comments (0)

www.cyf-kr.edu.pl/tpn (http://www.cyf-kr.edu.pl/tpn) email: sekretariat@tpn.pl (mailto:sekretariat@tpn.pl)

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://cowmiescie.pl/miejsce/Tatrzanski-Park-Narodowy.html,Pine.pl


Babiogórski Park Narodowy

Filed under:
Uncategorized
Posted: 6:03 pm

Comments (0)

www.bgpn.pl (http://www.bgpn.pl/) email: park@bgpn.pl (mailto:park@bgpn.pl)

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://cowmiescie.pl/miejsce/Babiogorski-Park-Narodowy.html,Pine.pl


Next Page »