Krakowska Noc Teatrów 13 czerwca

Filed under:
News - Zapowiedzi
Posted: 1:49 pm

Zainteresowanie publiczności „debiutem” Nocy Teatrów potwierdziło trafność takiej inicjatywy i umożliwiło myślenie o niej w kategoriach imprezy cyklicznej.Nie sposób podyktować uczestniczącym w niej teatrom spójnego programu, nie miałoby to zresztą sensu. Ale towarzysząca Nocy… jednodniówka może przybliżać (czy raczej w ogromnym skrócie ukazać) określony temat. Poza podaniem programu nie musi bowiem pełnić funkcji informacyjnych – szczegóły dotyczące spektakli zapewniają druki konkretnych uczestników. Towarzysząca imprezie edytorska ciekawostka może więc zwrócić uwagę publiczności na inne sprawy. Traktując Noc… jako powtarzany co roku element kalendarza propozycji kulturalnych postanowiliśmy dodawać do niej hasło, któremu w dużej mierze będą poświęcone kolejne edycje gazetki.W 2008 r. takim hasłem jest „przestrzeń”. Zamieszczony w drugiej edycji Nocy… wybór tekstów różnego typu na różne sposoby krąży wokół tematu „teatru i przestrzeni”, bo trudno zamknąć się w pojęciu „przestrzeni teatralnej”. Zresztą nawet nominalnie fachowe omówienia tego zagadnienia prawie natychmiast przekraczają granicę profesjonalno -technicznych szczegółów dotyczących „zagospodarowania przestrzeni” bądź jej „rozbijania”, […]

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.festivalinfo.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=768&Itemid=122,Opowiadania erotyczne


No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Sorry, the comment form is closed at this time.